Tilapäishoidon osastojen kesäsulut peruttava välittömästi

Kannanotto 20.5.2022

Itä-Turun Vasemmistoliitto vaati Turun kaupunkia välittömästi perumaan vanhusten ja vammaisten tilapäishoidon osastojen sulkemiset. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaan Mäntyrinteen ja Runosmäen tilapäishoidon osastot sekä Portsakodin osastot 2 ja 3 suljetaan ensi maanantaina 23.5.2022 hoitajapulaan vedoten.

Osastojen sulkeminen tulee toteutuessaan johtamaan inhimillisiin katastrofeihin ja jo nyt ylikuormittuneiden palveluiden kuten kotihoidon, päivystyksen ja terveysasemien tilanteiden kärjistymiseen entiseltään. Sulkujen vakavin vaikutus on inhimilliset katastrofit, joiden estämiseksi Turun kaupungilla ei ole olemassa korvaavia palveluita.

Omaishoitajien lakisääteisten vapaiden lisäksi tilapäishoidon osastoilla hoidetaan ihmisiä, jotka sijoitetaan osastolle hätäsijoituksena. Esimerkiksi TYKS:n ja terveyskeskuksen vuodeosastoilta tilapäishoidon osastoille sijoitetaan asiakkaita, jotka eivät vielä pärjää omatoimisesti kotona vaan tarvitsevat kuntoutusta päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.

Tilapäishoidon osastojaksot tukevat ihmisten toimintakykyä ja kohentavat ihmisten sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Huonokuntoista ikäihmistä kotona hoitava omaishoitaja voi olla myös itse iäkäs ja huonokuntoinen. Ilman riittäviä omaishoidon tukipalveluita intervallijaksoineen sekä hoidettava että hoitaja uupuvat.

Kotihoidon on pitkään toiminut 120 hoitajan hoitajavajeella ja työntekijöitä on kuluneen vuoden aikana irtisanoutunut yli 70. Kotihoidon vajailla resursseilla ei voida kompensoida osastojen suluista seuraavaa hoidon ja tuen tarvetta. Sairaalan vuodeosastopaikkoja on vuonna 20219 tehdyn sopeuttamisohjelman puitteissa vähennetty jo 50 paikalla, eikä myöskään vuodeosastoilla ei ole resursseja kompensoida tilapäishoidon osastojen sulkuja. Toteutuessaan sulut tulevat kuormittamaan päivystystä ja aiheuttamaan enemmän työtä terveydenhuollon palveluihin kuin tilapäishoidon osastojen normaali pyörittäminen edellyttää. Osastojen sulut tulevat todennäköisesti myös lisäämään kunnalta perittäviä siirtoviivemaksuja.

Itä-Turun Vasemmistoliitto vaatii pormestaristolta välittömästi toimia osastojen sulkujen perumiseksi. Sulkujen perustelu hoitajapulalla on puutteellinen. Osa tilapäishoidon osastojen hoitajista on sijoitettu muille osastoille ns. ylimääräisinä työntekijöinä, eikä kaikkia mahdollisia keinoja työvoiman saamiseksi ole edes yritetty käyttää.

Ilman tilapäishoidon osastojen täysimittaista toimintaa Turun kaupunki ei pysty vastaamaan vanhusten ja vammaisten kesänajan hoidontarpeisiin. Seurauksena on pahimmillaan ihmisten heitteille jättö ja omaishoitajien loppuun palaminen. 

Hoivapalveluiden kriisi on aiheutettu kaupungin omalla politiikalla

Kannanotto 30.4.2022

Itä-Turun Vasemmistoliitto: Hoivapalveluiden kriisi aiheutettu kaupungin omalla politiikalla

Itä-Turun Vasemmistoliitto vaatii Turkua peruuttamaan vanhusten ja vammaisten tilapäishoitoon suunnitellut massiiviset palveluiden kesäaikaiset alasajot sekä puuttumaan kotihoidon jo pitkään jatkuneeseen kriisitilaan. 

Sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa on perustellut palveluiden sulkuja hoitajapulalla. Liuksan mukaan edes raha ei auta, koska työmarkkinoilla ei ole hoitajia. Väite ei kestä tarkempaa tarkastelua.

Valtakunnallinen sotehenkilöstön työvoimapula kärjistää tilannetta, mutta kriisi kaupungin palveluissa on aiheutettu ennen kaikkea kaupungin omalla politiikalla. Työntekijöiden palkat Turun kaupungissa ovat jopa muihin kuntiin nähden palkkakuopassa, eikä palkkauksen vaatimia parannuksia ole edes yritetty tehdä. 

Riittävien resurssien osoittamisen sijaan Turun kaupunki on kohdistanut sosiaali- ja terveyspalveluihin toistuvasti erilaisia uudistamis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on ollut menosäästöt ja kaupungin investointikyvyn parantaminen. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tila on Turussa monin osin koko Varsinais-Suomen heikoin. Maakunnan keskuskaupunkina Turku kykenisi kohtuullisen hyvin kilpailemaan osaavasta työvoimasta, mikäli palkkaus, työolosuhteet ja palveluiden johtaminen olisivat kunnossa. Ongelma ei ole vain rekrytointi, vaan myös se kuinka palkkalistoilla olevia työntekijöitä kohdellaan. Esimerkiksi kotihoidosta on lyhyessä ajassa irtisanoutunut jopa 72 hoitajaa. 

Julkisten peruspalveluiden rapauttaminen on pitkään jatkuneen oikeistopolitiikan tulos, josta nyt joutuvat kärsimään intervallihoitoa tarvitsevat vanhukset ja vammaiset sekä heidän omaishoitajansa. 

Rahaa palkkauksen parantamiseen on. Pormestarien Turussa rahaa osoitetaan mieluummin yksityisille yrityksille, joiden kautta hankituille hoitajille maksetaan jopa kolmanneksen parempaa palkkaa kuin omille vakituisille työntekijöille. Näin rapautetaan julkisen palvelun perusta, jonka tärkein voimavara on pysyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka tuntee asiakkaansa ja kantaa pitkäjänteisesti vastuuta ihmisten hoidosta ja hyvinvoinnista.

Itä-Turun Vasemmistoliitto muistuttaa Turun kaupunkia siitä, että ihmisten perushoivan ja hoidon järjestäminen ei ole kunnalle vapaaehtoista. Turun kaupungin on välittömästi osoitettava hyvinvointitoimialalle lisätalousarvio, jossa osoitetaan rahat hoitajien peruspalkkojen nostamiseen. Kesäajan työvoimapulaa helpottamaan voidaan käyttää myös erillisiä bonuksia, rekrytointilisiä ja hälytysrahojen tuntuvia korotuksia. Myös pitkään alimiehityksellä työskennelleiden hoitajien työpanos on huomioitava työntekijöiden palkassa.

Selitysten sijaan nyt tarvitaan välittömiä ja vaikuttavia toimenpiteitä ja rahaa kunnallisten palveluiden parantamiseen ja hoitajien palkkoihin. Palveluiden alasajo ja käsien ylös nostaminen valtakunnallisen työvoimapulan nimissä on vastuun välttelyä.

Varissuon terveysasema turvattava!

Itä-Turun Vasemmistoliitto edellyttää, että Turun kaupunki järjestää Varissuon terveysaseman väistötilat lähipalveluperiaatteella.

Varissuo on noin 9000 asukkaan lähiö, jonka terveysasema tarjoaa elintärkeitä palveluita Varissuon ja Varissuon lähialueiden asukkaille. Toimivat lähipalvelut tukevat asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja ovat myös taloudellisesti järkevä ratkaisu. Jos terveysasema siirretään kauas ihmisten kotien läheisyydestä, tärkeitä käyntejä esimerkiksi lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla jää toteutumatta. Tällöin riskinä on, että sairaudet jäävät vaille hoitoa ja vaivat moninaistuvat. Pitkä matka hankaloittaisi ihmisten arkea ja nostaisi kustannuksia, joita ihmisille käynneistä tulisi.

Itä-Turun Vasemmistoliitto vetoaa Turun kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon, jotta sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotus väistötilojen sijoittamisesta Joukahaisenkadulle viiden kilometrin päähän lähiöstä valmistellaan uudelleen. Yksi vaihtoehto on väitöstilojen sijoittaminen Telesten tontille lähelle olemassa olevaa terveysasemaa.

Väistötilaratkaisu ei ole ajallisesti lyhytaikainen, eikä terveysaseman saamisesta takaisin alueelle ole mitään takeita. Mikäli väistötilat osoitetaan Joukahaisenkadulta, tärkeät lähipalvelut lopetettaisiin Varissuolta arviolta ainakin viideksi vuodeksi, mahdollisesti kokonaan. Palveluiden siirtäminen pois alueelta lisää terveys- ja hyvinvointieroja, jotka jo nyt ovat turkulaisten kesken hälyttävän suuret. Väistötilojen osoittaminen Joukahaisenkadulta heikentää lähiön palveluita, eikä edistä tasapainoista kaupunkikehitystä ja alueellisen eriarvoistumisen purkamista.

Turun kaupungin uuden strategian tavoite on, että kuntalaiset kokevat, että palvelut ovat Suomen parhaiten saavutettavia ja oikeaan aikaan saatavilla. Strategiassa korostetaan ennaltaehkäisyä ja ihmisten erilaisia elämäntilanteita tukevia palveluita. Kaupunkistrategian hienot kirjaukset on otettava tosissaan tehtäessä päätöksiä palveluista, joilla on oikeasti vaikutusta ihmisten arkeen.

Potilaat heitteillä? – Terveysasemat kriisissä

Mikä on perusterveydenhuollon tila Turussa ja kuinka sitä pitää kehittää? Miten taataan jokaisen kuntalaisen oikea-aikainen ja laadukas hoito ja yhdenvertaisuus terveydenhuollossa?

Näistä ja muista ajankohtaisista terveyspalveluita koskevista kysymyksistä ovat keskustelemassa viisi turkulaista poliitikkoa.

Apulaispormestari, kaupunginvaltuutettu ELINA RANTANEN (vihr)

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu JOHANNES YRTTIAHO (vas)

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu AKI LINDEN (sdp)

Kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen PIRJO LAMPI (ps)

Kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen SAULI SEITTENRANTA (kok)

Lämpimästi tervetuloa mukaan keskusteluun!

Kahvitarjoilu.

Tilaisuuden järjestää Itä-Turun Vasemmistoliitto yhteistyössä Varissuon Työ ja Toiminta VT ry:n kanssa.

Ratikka – uhka vai mahdollisuus?

Turussa raitiotieliikennettä käytettiin vuosina 1890-1972 joukkoliikenteessä. Liikennöitsijänä Turun kaupunki toimi 1949-1972. Raitiotien alasajo aloitettiin 1960-luvun lopussa, jolloin kaupunki autoistui.

Jo pitkään Turkuun on suunniteltu uutta raitiotietä. Hanke siirtyi jälleen askeleen eteenpäin, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen jatkosuunnitelman huhtikuussa 2020. Valtuusto ei ollut yksimielinen, vaan lähes kaikissa puolueissa oli eriäviä mielipiteitä. Vastustajat pitivät hanketta tarpeettomana ja liian kalliina. Suuri osa Turun veronmaksajista ei hyötyisi siitä ja investointi tulisi kalliiksi veronmaksajille. Museokeskuksen lausunnossa mainitaan, että raitiotien arkeologisiin kaivauksiin tulisi varata 2-4 vuotta aikaa. Karkea arkeologisista tutkimuksista rakennuttajalle koituva kokonaiskustannusarvio on noin 4-5 miljoonaa.

Joukkoliikenteen kehittäminen on hyvä asia, kun se parantaa liikkumismahdollisuuksia. Nyt kuitenkin, kun puhutaan Turun uudesta ratikasta, matkustajat on unohdettu, sillä pysäkkivälit ovat liian pitkät. Tällä hetkellä esimerkiksi Varissuolla on hyvin toimiva joukkoliikenne ja pysäkkejä riittävästi. Ei tarvitse miettiä, miten pääsisi pysäkille ja pysäkiltä kotiin. Jos joukkoliikennepysäkit karsitaan minimiin, tullaan väistämättä lisäämään yksityisautoilua.

Joukkoliikenteen on tarkoitus palvella asiakkaitaan. Ovatko ratikan puoltajat edes tietoisia, miten se tulisi toimimaan varissuolaisten näkökulmasta? Esimerkiksi kääntöpaikaksi Varissuolla on ehdotettu kapeaa katua, jonka päässä on Varissuon urheilukentät, ja jonne on juuri aloitettu elämyspuiston rakentaminen. Ratikan päätepysäkille ja matkan varrelle on suunniteltu parkkipaikkoja, jotta asiakkaat saavat pysäköityä autonsa ja jatkaisivat sitten matkaa ratikalla. Emme usko, että pysäköintipaikat reitin varrella lisäisivät ratikan käyttöä. Vielä ei ole myöskään suunniteltu parkkimaksujen suuruutta. Pyöräilijöille rakennetaan myös pyöräparkit.

Nämä seikat huomioon ottaen vastustamme raitiotiehankkeen jatkosuunnittelua.

Merja Hakanen, kuntavaaliehdokas (vas), Itä-Turun Vasemmistoliitto

Eila Hannula, kuntavaaliehdokas (vas), Kaerlan Naiset

Kuvassa Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaat Merja Hakanen ja Eila Hannula Varissuolla 5.6.2021.

Alpo Lähteenmäki 319 – Kokemuksella ja tuloksilla itäistä Turkua edelleen kehittäen

Olen Alpo Lähteenmäki, kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Kiinteistöjaoston jäsen.

Olen pitkään toiminut Varissuon lähiön kehittämistoiminnassa. Varissuo-seuran puheenjohtajana, erilaisten lähiön kehittämishankkeiden vetäjänä. Merkittävimpänä olen toiminut Varissuon yhdyskuntatyöryhmän puheenjohtajana yli 30 vuotta.
Työryhmä on ollut Varissuon kehittämisessä merkittävä tekijä. Se onnistui katkaisemaan – 80-luvun loppupuolella alkaneen ”syöksykierteen”. Tämän eteen tehtiin Varissuolla erittäin paljon työtä.

Yhdyskuntatyöryhmän ansiota on, että tänä päivänä Varissuolla on kirjasto. Kirjaston suhteen oltiin tekemässä järjestelyjä, joiden tavoitteeksi paljastui kirjaston toiminnan kokonaan lopettaminen Varissuolla.

Tämän päivän lähiöiden kehittämiseen liittyy isona asiana palvelujen säilyminen.
Sen puolesta esim. sosiaali- ja terveyspuolella on pidettävä huoli palvelujen riittävyydestä sekä palvelujen laadusta.
Lasten varhaiskasvatus ja koulupalvelut on pidettävä riittävällä tasolla.
Lähiönuorten asema on heikentynyt. Nuorten tulevaisuuden turvaamiseen tulee erityisesti panostaa ja on välttämätöntä estää yhdenkään nuoren putoaminen pois hyvän kehityksen kelkasta.

Terveyskeskuksen lääkäritilanne on saatava paremmaksi. Odotusajat lääkärille ovat inhimillisesti sietämättömät ja terveystoimen on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin tilanteen parantamiseksi.

Lähiöihin tulee kohdistumaan, niin kuin muuallekin täydennysrakentamisen paine. Mielestäni lähiöt, niin kuin esim. Varissuo, Lauste ja muutkin lähiöt ovat valmiiksi rakennettuja. Se mitä tulee tehdä, on huolehtia olemassa olevan rakennuskannan kunnosta peruskorjaamisesta esim. TVT.

Varissuon ja Lausteen välimaastossa sijaitseva Vaalan tasoristeyksen muuttaminen eritasoristeykseksi on ollut pitkään vireillä. Tämä turvallista liikkumista lisäävä rakennustyö on saatava tulevalla valtuustokaudella liikkeelle ja mahdollisuuksien mukaan myös valmiiksi.
Asukkaille tärkeän Majanummen toimintakeskuksen tulevaisuus on turvattava. Turun kaupungin on tehtävä ratkaisuja, joiden kautta toiminta voidaan turvata.

Majanummen toiminta on ollut menneen vuoden aikana ahtaalla. Kaupunki on asettanut epärealistisia säästötavoitteita ja ahdistellut tätä tärkeää toimintaa.
Tein alkuvuodesta aloitteen yhdestä säästöjä tuottavasta toimesta. Esitin Turun kaupungille Majanummen lämmitysjärjestelmän uudistamista. Kun Majanummen lämmöntuottaminen nykyään tapahtuu kalliisti öljyllä, se korvataan huomattavasti edullisemmalla Varissuon Lämpö Oy:n toimittamalla kaukolämmöllä.
Tuo aloite tuotti tulosta ja nyt se toteutetaan.

Hyvät itäturkulaiset! Olen käytettävissä itä-Turun lähiöiden Varissuon ja Lausteen sekä koko itäisen Turun edelleen kehittämisessä. Ihminen edellä!

Turun kaupunginvaltuutettu Alpo Lähteenmäki, Vasemmistoliitto nro 319

Merja Hakanen 280 ― Varissuon viheralueet säilytettävä!

Turun kaupungin tapa kehittää lähiöitä esimerkiksi Varissuota, huomioi huonosti alueen asukkaiden omat näkemykset ja mielipiteet. Kaupungin lähiöiden kehittämispolitiikka antaa ymmärtää, että Varissuon imago korjaantuu alueen täydennysrakentamisella ja raitiotiellä. 

Tosiasiassa sekä täyteen rakentamiseen että raitiotiehankkeeseen liittyy lähiön kannalta asumisviihtyvyyttä ja alueen vetovoimaa heikentäviä seikkoja. Alueen imagon kohennus vaatii ihan muuta. 

Varissuolta puuttuu vielä kauan kaivattu uimahalli ja myös elämyspuiston rakentaminen on kesken. Varissuon viheralueet kuuluvat asukkaiden virkistyskäyttöön, ei lisärakentamiseen. Puusto ja monimuotoinen luonto hillitsevät ilmastonmuutosta ja luovat hyvinvointia asukkaille.  

Suunnitelmissa olevan raitiotien päätepysäkki on tarkoitus rakentaa urheilukentälle. Kenttä on koululaisten, lasten ja nuorten päivittäisessä käytössä. Kunnolliset puitteet liikunnalle, tennikselle, koripallolle ja esimerkiksi nappulaliigan peleille palvelevat lähiön asukkaita huomattavasti enemmän kuin kallis raitiotie.


Raitiotiehen investoimisen sijaan Turun kaupungin tulisi panostaa lähiöiden peruspalveluihin ja parantaa nykyistä joukkoliikennejärjestelmää vuoroja lisäämällä ja lipunhintoja laskemalla.


Merja Hakanen,

Kuntavaaliehdokas (vas)

Varissuon asukas

Kenen ehdoilla Turkua rakennetaan?

Viherpunainen vasemmisto ry ja Itä-Turun Vasemmistoliitto ry järjestivät maanantaina 29.3. etätilaisuuden Kenen ehdoilla Turkua rakennetaan. Kysymys on näinä päivinä entistä ajankohtaisempi, kun Turku suunnittelee vanhankaupungin modernisointia, jatkaa lähiöiden täydennysrakentamista ja vie eteenpäin useita uusia mittaluokaltaan suuria kaava- ja rakennushankkeita.

”Yliopiston ja Tuomiokirkon ympäristöä ollaan tuoreiden suunnitelmien mukaan kehittämässä nykyajan tarpeista käsin, unohtaen Turun aseman Suomen vanhimpana kaupunkina. Historian pitäisi olla etu, ei taakka. Alueen kehittäminen pitäisi tehdä tuota asemaa ja omaa kulttuuriperintöä kunnioittaen. Modernille rakentamiselle on Turussa parempiakin paikkoja, myös Suomen Pankin terassitalo olisi sopinut Majakkarantaan, ei pankkitalon kupeeseen”, rakennus- ja lupalautakunnan jäsen Eva-Liisa Raekallio sanoo

”Keskustan kaavoittamisen yksi ongelma on riittävän tarkan yleiskaavan puuttuminen. Tämä mahdollistaa niin sanotun postimerkkimerkkikaavoituksen jatkumisen, jossa yksityinen voiton tavoittelu sivuuttaa toistuvasti kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvallisesti arvot sekä asumisviihtyvyyden”, toteaa kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Elina Sandelin.

Viherpunainen vasemmisto ja Itä-Turun Vasemmistoliitto vaativat, että Turun kaavoitus- ja rakennuspolitiikassa on tulevissa kuntavaaleissa tehtävä täyskäännös. Kaupunkia ei tule rakentaa vain rakennuttajien ja kiinteistön omistajien ehdoilla. Sopiva rakentamisen määrä on aina tutkittava tapauskohtaisesti. Sekä keskustan kehittämisessä että lähiöiden täydennysrakentamisessa on kuunneltava asukkaiden mielipiteitä ja huomioitava luonto-ja ympäristöarvot.

Viheralueiden nakertaminen ja pilaaminen rakentamalla on lopetettava ja luontoarvot turvattava. ”Kupittaan siirtolapuutarha on uudessa yleiskaavassa merkittävä yksiselitteisellä siirtolapuutarhamerkinnällä, joka ei salli edes osittaista puutarhan nakertamista”, Sandelin linjaa.”Luonnonsuojelulain mukaan suojeltujen luontotyyppien turvaaminen on varmistettava tosiasiallisissa rakentamisratkaisuissa. Pelkillä kaavamerkinnöillä, joilla luontoarvot todetaan, ei taata suojelun toteutumista, mikäli rakentamisen määrät ovat paikkaan nähden kohtuuttomia”, Sandelin jatkaa.

Rakennus- ja lupalautakunta myönsi helmikuussa kaatoluvan Kirstinpuiston puille Iso-Heikkilässä vastoin asukkaiden toiveita ja Turun Luonnonsuojeluyhdistyksen kantaa. ”Tämä on jatkoa liian monelle samanlaiselle päätökselle ja kestämätöntä politiikkaa. Viheralueita ja puustoa kaupungissa pitäisi sitävastoin lisätä torjumaan ilmastonmuutoksen seurauksia. Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja asukkaita ei saa päätöksissä enää unohtaa”, Raekallio linjaa

Eva-Liisa Raekallio
Viherpunainen vasemmisto ry, pj

Elina Sandelin
Itä-Turun Vasemmistoliitto ry, pj

Lähteenmäki: Majanummen lämmitysjärjestelmän uudistamisella säästöjä ja päästövähennyksiä

Varissuon yhdyskuntatyöryhmän entinen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Alpo Lähteenmäen on esittänyt Turun kaupungille Majanummen toimintakeskuksen lämmitysjärjestelmän uudistamista. ”Lämmitysjärjestelmän uudistaminen toisi sekä säästöjä kustannuksiin että tukisi kaupungin päästötavoitteita”, Lähteenmäki kertoo.

Lähteenmäki on ehdottanut kaupungille, että vanhan öljykattilan sijaan lämpö järjestettäisiin mahdollista saada Varissuon omasta biolämpölaitoksesta. Liikekeskuksen lähelle tulevasta lämpölinjasta ei ole montaa kymmentä metriä matkaa Majanummeen.

”Kaupunki voisi myös arvioida, että olisiko Majanummen hanke mahdollista kytkeä kaupungin energiasäästösopimuksen ESCO-hankkeeksi”, Lähteenmäki esittää. Lähteenmäen aloitteesta asia on Turun kaupungin tilapalvelujen käsiteltävänä.

Majanummen toimintakeskuksessa toimii Varissuon Työ ja toiminta -yhdistys. Tiloissa järjestetään monipuolista toimintaa, ruokalatoiminnasta seniori- ja ompelukerhoon. Lähteenmäen mukaan toimintakeskuksen merkitys alueelle on merkittävä. ”Keskuksen toiminta ei saa vaarantaa kustannuskysymyksiin”, Lähteenmäki painottaa.

Asiassa tapahtunut:

Lähteenmäen saaman tiedon mukaan tilapalvelut on ryhtynyt asian suhteen toimiin ja ollut yhteydessä Varissuon Lämpö Oy:hyn ja alustava toteutuksen suunnittelu on tiettävästi käynnistynyt.

Lähteenmäkeen on oltu Majanummen käyttäjien taholta oltu myös yhteydessä koskien kulkureitit liikekeskuksesta Majanummeen. Se on varsin jyrkkä ja talviaikaan erittäin liukas. Lähteenmäki on ollut asian suhteen yhteydessä kaupunkiympäristötoimialan rakennuttamispäällikköön Kimmo Suonpäähän ja esittänyt että kulkureitille tehdään tarvittavia muutoksia lämpöhankkeen yhteydessä.

Joukkoliikenteen saavutettavuus Varissuolla turvattava

Turun kaupungin yleiskaavaehdotuksessa joukkoliikenteen uuden laatukäytävän linjaus heikentää joukkoliikenteen saavutettavuutta Varissuolla.

Kaavaehdotuksessa uusi reitti loppuisi jo Pelttarinkadulle, kun nykyään vuoroväliltä tiheä joukkoliikenne kattaa koko Varissuon. 

Olemassa oleva joukkoliikenteen reitti Varissuolla on suunniteltu siten, että kaikilla lähiön asukkailla on lyhyt matka vuoroväliltään tiheän joukkoliikenteen pysäkille. Päätepysäkki on Katteluksenkadulla, josta linja-autot kiertävät Suurpäänkadun ja Karvataskunkadun kautta Itäkeskukseen ja tästä keskustaan. 

Uuden linjauksen taustalla on raitiotiesuunnitelma, joka on suunniteltu siten, että se vähentää pysäkkien määrää ja lyhentää joukkoliikenteen reittiä eritoten Varissuon päässä. 

Kattava ja toimiva joukkoliikenne on yksi lähiön vetovoimatekijöistä, ja se ohjaa lähiön asukkaita kestävän liikkumisen pariin. Joukkoliikenteen kehittäminen on tehtävä Turussa myös lähiöiden asukkaiden palvelun saavutettavuus varmistaen. 

Elina Sandelin, kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

Alpo Lähteenmäki, kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen