Hoivapalveluiden kriisi on aiheutettu kaupungin omalla politiikalla

Kannanotto 30.4.2022

Itä-Turun Vasemmistoliitto: Hoivapalveluiden kriisi aiheutettu kaupungin omalla politiikalla

Itä-Turun Vasemmistoliitto vaatii Turkua peruuttamaan vanhusten ja vammaisten tilapäishoitoon suunnitellut massiiviset palveluiden kesäaikaiset alasajot sekä puuttumaan kotihoidon jo pitkään jatkuneeseen kriisitilaan. 

Sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa on perustellut palveluiden sulkuja hoitajapulalla. Liuksan mukaan edes raha ei auta, koska työmarkkinoilla ei ole hoitajia. Väite ei kestä tarkempaa tarkastelua.

Valtakunnallinen sotehenkilöstön työvoimapula kärjistää tilannetta, mutta kriisi kaupungin palveluissa on aiheutettu ennen kaikkea kaupungin omalla politiikalla. Työntekijöiden palkat Turun kaupungissa ovat jopa muihin kuntiin nähden palkkakuopassa, eikä palkkauksen vaatimia parannuksia ole edes yritetty tehdä. 

Riittävien resurssien osoittamisen sijaan Turun kaupunki on kohdistanut sosiaali- ja terveyspalveluihin toistuvasti erilaisia uudistamis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on ollut menosäästöt ja kaupungin investointikyvyn parantaminen. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tila on Turussa monin osin koko Varsinais-Suomen heikoin. Maakunnan keskuskaupunkina Turku kykenisi kohtuullisen hyvin kilpailemaan osaavasta työvoimasta, mikäli palkkaus, työolosuhteet ja palveluiden johtaminen olisivat kunnossa. Ongelma ei ole vain rekrytointi, vaan myös se kuinka palkkalistoilla olevia työntekijöitä kohdellaan. Esimerkiksi kotihoidosta on lyhyessä ajassa irtisanoutunut jopa 72 hoitajaa. 

Julkisten peruspalveluiden rapauttaminen on pitkään jatkuneen oikeistopolitiikan tulos, josta nyt joutuvat kärsimään intervallihoitoa tarvitsevat vanhukset ja vammaiset sekä heidän omaishoitajansa. 

Rahaa palkkauksen parantamiseen on. Pormestarien Turussa rahaa osoitetaan mieluummin yksityisille yrityksille, joiden kautta hankituille hoitajille maksetaan jopa kolmanneksen parempaa palkkaa kuin omille vakituisille työntekijöille. Näin rapautetaan julkisen palvelun perusta, jonka tärkein voimavara on pysyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka tuntee asiakkaansa ja kantaa pitkäjänteisesti vastuuta ihmisten hoidosta ja hyvinvoinnista.

Itä-Turun Vasemmistoliitto muistuttaa Turun kaupunkia siitä, että ihmisten perushoivan ja hoidon järjestäminen ei ole kunnalle vapaaehtoista. Turun kaupungin on välittömästi osoitettava hyvinvointitoimialalle lisätalousarvio, jossa osoitetaan rahat hoitajien peruspalkkojen nostamiseen. Kesäajan työvoimapulaa helpottamaan voidaan käyttää myös erillisiä bonuksia, rekrytointilisiä ja hälytysrahojen tuntuvia korotuksia. Myös pitkään alimiehityksellä työskennelleiden hoitajien työpanos on huomioitava työntekijöiden palkassa.

Selitysten sijaan nyt tarvitaan välittömiä ja vaikuttavia toimenpiteitä ja rahaa kunnallisten palveluiden parantamiseen ja hoitajien palkkoihin. Palveluiden alasajo ja käsien ylös nostaminen valtakunnallisen työvoimapulan nimissä on vastuun välttelyä.