Alpo Lähteenmäki 319 – Kokemuksella ja tuloksilla itäistä Turkua edelleen kehittäen

Olen Alpo Lähteenmäki, kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Kiinteistöjaoston jäsen.

Olen pitkään toiminut Varissuon lähiön kehittämistoiminnassa. Varissuo-seuran puheenjohtajana, erilaisten lähiön kehittämishankkeiden vetäjänä. Merkittävimpänä olen toiminut Varissuon yhdyskuntatyöryhmän puheenjohtajana yli 30 vuotta.
Työryhmä on ollut Varissuon kehittämisessä merkittävä tekijä. Se onnistui katkaisemaan – 80-luvun loppupuolella alkaneen ”syöksykierteen”. Tämän eteen tehtiin Varissuolla erittäin paljon työtä.

Yhdyskuntatyöryhmän ansiota on, että tänä päivänä Varissuolla on kirjasto. Kirjaston suhteen oltiin tekemässä järjestelyjä, joiden tavoitteeksi paljastui kirjaston toiminnan kokonaan lopettaminen Varissuolla.

Tämän päivän lähiöiden kehittämiseen liittyy isona asiana palvelujen säilyminen.
Sen puolesta esim. sosiaali- ja terveyspuolella on pidettävä huoli palvelujen riittävyydestä sekä palvelujen laadusta.
Lasten varhaiskasvatus ja koulupalvelut on pidettävä riittävällä tasolla.
Lähiönuorten asema on heikentynyt. Nuorten tulevaisuuden turvaamiseen tulee erityisesti panostaa ja on välttämätöntä estää yhdenkään nuoren putoaminen pois hyvän kehityksen kelkasta.

Terveyskeskuksen lääkäritilanne on saatava paremmaksi. Odotusajat lääkärille ovat inhimillisesti sietämättömät ja terveystoimen on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin tilanteen parantamiseksi.

Lähiöihin tulee kohdistumaan, niin kuin muuallekin täydennysrakentamisen paine. Mielestäni lähiöt, niin kuin esim. Varissuo, Lauste ja muutkin lähiöt ovat valmiiksi rakennettuja. Se mitä tulee tehdä, on huolehtia olemassa olevan rakennuskannan kunnosta peruskorjaamisesta esim. TVT.

Varissuon ja Lausteen välimaastossa sijaitseva Vaalan tasoristeyksen muuttaminen eritasoristeykseksi on ollut pitkään vireillä. Tämä turvallista liikkumista lisäävä rakennustyö on saatava tulevalla valtuustokaudella liikkeelle ja mahdollisuuksien mukaan myös valmiiksi.
Asukkaille tärkeän Majanummen toimintakeskuksen tulevaisuus on turvattava. Turun kaupungin on tehtävä ratkaisuja, joiden kautta toiminta voidaan turvata.

Majanummen toiminta on ollut menneen vuoden aikana ahtaalla. Kaupunki on asettanut epärealistisia säästötavoitteita ja ahdistellut tätä tärkeää toimintaa.
Tein alkuvuodesta aloitteen yhdestä säästöjä tuottavasta toimesta. Esitin Turun kaupungille Majanummen lämmitysjärjestelmän uudistamista. Kun Majanummen lämmöntuottaminen nykyään tapahtuu kalliisti öljyllä, se korvataan huomattavasti edullisemmalla Varissuon Lämpö Oy:n toimittamalla kaukolämmöllä.
Tuo aloite tuotti tulosta ja nyt se toteutetaan.

Hyvät itäturkulaiset! Olen käytettävissä itä-Turun lähiöiden Varissuon ja Lausteen sekä koko itäisen Turun edelleen kehittämisessä. Ihminen edellä!

Turun kaupunginvaltuutettu Alpo Lähteenmäki, Vasemmistoliitto nro 319

Merja Hakanen 280 ― Varissuon viheralueet säilytettävä!

Turun kaupungin tapa kehittää lähiöitä esimerkiksi Varissuota, huomioi huonosti alueen asukkaiden omat näkemykset ja mielipiteet. Kaupungin lähiöiden kehittämispolitiikka antaa ymmärtää, että Varissuon imago korjaantuu alueen täydennysrakentamisella ja raitiotiellä. 

Tosiasiassa sekä täyteen rakentamiseen että raitiotiehankkeeseen liittyy lähiön kannalta asumisviihtyvyyttä ja alueen vetovoimaa heikentäviä seikkoja. Alueen imagon kohennus vaatii ihan muuta. 

Varissuolta puuttuu vielä kauan kaivattu uimahalli ja myös elämyspuiston rakentaminen on kesken. Varissuon viheralueet kuuluvat asukkaiden virkistyskäyttöön, ei lisärakentamiseen. Puusto ja monimuotoinen luonto hillitsevät ilmastonmuutosta ja luovat hyvinvointia asukkaille.  

Suunnitelmissa olevan raitiotien päätepysäkki on tarkoitus rakentaa urheilukentälle. Kenttä on koululaisten, lasten ja nuorten päivittäisessä käytössä. Kunnolliset puitteet liikunnalle, tennikselle, koripallolle ja esimerkiksi nappulaliigan peleille palvelevat lähiön asukkaita huomattavasti enemmän kuin kallis raitiotie.


Raitiotiehen investoimisen sijaan Turun kaupungin tulisi panostaa lähiöiden peruspalveluihin ja parantaa nykyistä joukkoliikennejärjestelmää vuoroja lisäämällä ja lipunhintoja laskemalla.


Merja Hakanen,

Kuntavaaliehdokas (vas)

Varissuon asukas