Joukkoliikenteen saavutettavuus Varissuolla turvattava

Turun kaupungin yleiskaavaehdotuksessa joukkoliikenteen uuden laatukäytävän linjaus heikentää joukkoliikenteen saavutettavuutta Varissuolla.

Kaavaehdotuksessa uusi reitti loppuisi jo Pelttarinkadulle, kun nykyään vuoroväliltä tiheä joukkoliikenne kattaa koko Varissuon. 

Olemassa oleva joukkoliikenteen reitti Varissuolla on suunniteltu siten, että kaikilla lähiön asukkailla on lyhyt matka vuoroväliltään tiheän joukkoliikenteen pysäkille. Päätepysäkki on Katteluksenkadulla, josta linja-autot kiertävät Suurpäänkadun ja Karvataskunkadun kautta Itäkeskukseen ja tästä keskustaan. 

Uuden linjauksen taustalla on raitiotiesuunnitelma, joka on suunniteltu siten, että se vähentää pysäkkien määrää ja lyhentää joukkoliikenteen reittiä eritoten Varissuon päässä. 

Kattava ja toimiva joukkoliikenne on yksi lähiön vetovoimatekijöistä, ja se ohjaa lähiön asukkaita kestävän liikkumisen pariin. Joukkoliikenteen kehittäminen on tehtävä Turussa myös lähiöiden asukkaiden palvelun saavutettavuus varmistaen. 

Elina Sandelin, kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

Alpo Lähteenmäki, kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

Lausteen koulun rakentamista aikaistettava!

Itä-Turun Vasemmistoliitto vaatii Lausteen koulun rakentamisen aikaistamista. Yhdistyksen mukaan hanketta koskevaa päätöksentekoa on nopeutettava, jotta uuden koulurakennuksen rakentaminen voidaan aloittaa tulevan vuoden aikana.

– Koulun ja sen yhteydessä toimineet kirjasto ja nuorisotila ovat keskeisiä lähipalveluita, joita sujuva arki lähiössä edellyttää. Uusien tilojen rakentaminen on saatava välittömästi käyntiin, kertoo Itä-Turun Vasemmistoliiton pitkäaikainen aktiivi, kaupunginvaltuutettu Alpo Lähteenmäki.

Lausteen koulun toteuttamisen ajankohtaa on poliittista syistä siirretty eteenpäin. Taustalla on kiista koulun ja sen yhteydessä olleiden palveluiden tulevasta laajuudesta. Koulun tulevaisuus on sotkettu yhteen Skanssin mahdollisen monitoimitalon kanssa. Esillä on ollut vaihtoehtoja, joissa osa Lausteen koulun yhteydessä toimineista palveluista, ja jopa osa koulun vuosiluokista, siirrettäisiin Lausteelta Skanssiin. Taustalla on politiikka, jossa kaupungin investoinnit ja kunnalliset palvelut on kytketty kovan rahan asuntorakentamisen edistämiseen. 

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan Lausteen palveluista ei pidä tinkiä yksityisten asuntorakentamisbisneksen edistämisen vuoksi, eikä Skanssin kehittämistä voi tehdä Lausteen lähipalveluiden kustannuksella. Lausteella tulee säilyttää kaikki alakoulun vuosiluokat kuten tähänkin asti. Uusi koulurakennus tulee rakentaa koulun nykyiselle tontille.

– Perusopetuslain mukaan opetus kunnassa tulee järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia. Lausteen koulun oppilaista valtaosa tulee Vaalasta ja Lausteelta. Lausteen ja Vaalan rajalla, metsän ja liikuntapaikkojen läheisyydessä sijaitseva tontti on koulutoimintaan erittäin sopiva, toteaa Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Elina Sandelin.