Vuokrat alas!

Itä-Turun Vasemmistoliitto vaatii vuosikokouksessaan perjantaina 23.3.2017 kaupungin omistamien vuokra-asuntojen vuokrien alentamista sekä lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Turkuun.

TVT Asunnot Oy on kaupungin sataprosenttisessa omistuksessa. Yhtiön tarkoituksena on sosiaalinen asuntotuotanto, mutta TVT:n vuokrat ovat käytännössä pitkälti markkinahintaisia.

– TVT:n korkeat vuokrat palvelevat enemmän yksityisiä asuntosijoittajia kuin kohtuuhintaisia asuntoja tarvitsevia ihmisiä, koska TVT:n liian korkeat vuokrat tukevat omalta osalta myös yksityisten vuokra-asuntojen vuokrien nousua, Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Elina Sandelin toteaa.

Mikäli poliittista tahtoa löytyy, kaupunki pystyy kohtuullistamaan omistamiensa vuokra-asuntojen vuokria yhtiön tuottotavoitetta alentamalla. TVT on vakavarainen yhtiö ja tähän on realistiset mahdollisuudet.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan toimiva asuntopolitiikka on parasta mahdollista ennaltaehkäisevää sosiaalipolitiikkaa. Vuokria alentamalla parannetaan pienituloisten ihmisten toimeentuloa. Vuokrien alentaminen parantaisi suoraan toimeentulovaikeuksien kanssa kärvistelevien ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä.

TVT Asunnot Oy:n vuokra-asunnot ovat käytännössä lähes täydessä käytössä. Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan kaupungin omistamia vuokra-asuntoja tarvitaan lisää. Vuokra-asuntoja on rakennettava riittävästi kaikkiin kaupunginosiin. Näin ehkäistäisiin ja purettaisiin kaupunginosien eriytymistä ja eriarvoistumista.

– Kun kaupungin omistamia vuokra-asuntoja on riittävästi ja niiden vuokrat pidetään kohtuullisina, se vaikuttaa suotuisasti myös markkinoilla määräytyvien vuokrien tasoon, Sandelin toteaa.

varisLisätiedot: Elina Sandelin, 040 8331707

Lippujen hintoja alentamalla kohti maksutonta joukkoliikennettä

Julkaistu: 18.1.2017

Itä-Turun Vasemmistoliitto vaatii joukkoliikenteen maksujen alentamista. Lipun hintojen alentaminen lisää joukkoliikenteen käyttöä, vähentää päästöjä ja tekee joukkoliikenteen käytöstä houkuttelevampaa.

– Kertalipun hintaa on alennettava. Tämän lisäksi peruspäivärahalla ja työmarkkinatuella eläville ihmisille on myönnettävä samat alennukset kuin opiskelijoille. Rollaattorin käyttäjille on vihdoin viimein saatava vapautus maksuista. Myös kaupungin työntekijöille tarkoitettu alennus, jonka poistaminen ei edes ole tuonut kaupungille odotettua säästöä, on palautettava välittömästi, toteaa Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Elina Sandelin.

– Nämä ovat toimenpiteitä, jotka lisäävät joukkoliikenteen käyttöä ja parantavat ihmisten liikkumismahdollisuuksia ja mikä parasta, mikäli poliittista tahtoa löytyy, ne voidaan toteuttaa nopealla aikataululla, jatkaa Itä-Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Tero Ahlgren.

Itä-Turun Vasemmistoliiton tavoitteena on pitkällä aikavälillä maksuton joukkoliikenne Turkuun. Maksuton joukkoliikenne on realistinen päämäärä, joka on mahdollista toteuttaa mikäli joukkoliikenteen tuotantoa kunnallistetaan merkittävästi.

Tällöin kunta säästää kustannuksissa yksityisten yrityksen liikevoiton verran. Lisäksi maksuttoman joukkoliikenteen rahoittaminen edellyttää oikeudenmukaista veropolitiikkaa, jossa myös pääomatuloista maksetaan kunnallisveroa.

bussi.jpg

Lisätiedot: Elina Sandelin 040 8331707