Tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet Suomen valttikortti!

Itä-Turun Vasemmistoliitto on äärimmäisen huolestunut Sipilän hallituksen kasvatus- ja koulutuspoliittisista linjauksista, jotka murentavat koulutuksen tasa-arvoa varhaiskasvatuksesta aina ammatilliseen opetukseen ja korkeakoulutukseen saakka.

– Heti kättelyssä hallituspuolueet syövät sanansa koulutuslupauksesta heittämällä täysin kohtuuttomat leikkaukset pöytään, sitten leikataan työttömien vanhempien lasten päivähoito-oikeudesta ja tämän jälkeen yritetään tehdä köyhien ja pienituloisten perheiden opiskelusta vaikeaa ja kannattamonta leikkaamalla opintotukea ja lisäämällä sen lainapainotteisuutta entisestään, Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Elina Sandelin sanoo.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan leikkaukset kasvatukseen ja koulutukseen on peruttava. Lainapainotteisuuden lisäämisen sijaan opiskelijat on saatava pois köyhyysloukusta ja toimeentuloa parannettava pikemminkin lainapainotteisuutta vähentämällä.

Erityisen huolestuttavana Itä-Turun Vasemmistoliitto pitää ammatillisesta koulutuksesta leikkamista. Aloituspaikkojen vähentäminen entisestään johtaisi siihen, että yhä useamman peruskoulunsa päättävän nuoren kohtaloksi muodostuisi tyhjänpäälle jääminen.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet ovat Suomen valttikortti, jolla turvataan pienessä maassa väestön lahjakkuuspotentiaalin hyödyntäminen ja Suomen menestys.

– Mikäli haluamme pitää Suomen korkean osaamisen maana, jossa työntekijöillä on vahva ammattitaito, ihmisillä sivistys, ja jossa tehdään korkeatasoista perustutkimusta ja kehitetään uusia korkeatasoisia innovaatioita, tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia ei pidä missään tapauksessa romuttaa, Sandelin selostaa.

Itä-Turun Vasemmistoliitto kehottaa kaikkia kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvoa kannattavia osallistumaan lauantaina 12.3. Helsingissä järjestettävään hallituspolitiikan vastaiseen Joukkovoima-mielenosoitukseen.

– Hallituksen kasvatusta ja koulutusta koskevaa politiikkaa ei voi oikeastaan enää kutsua koulutuspolitiikaksi laisinkaan vaan kyse on yhteisten resurssien ohjaamisesta yhä voimakkaammin pelkän hyväosaisen eliitin eduksi, Sandelin huomauttaa.

Lisätiedot:

Elina Sandelin
Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
040 8331707itä

 

Lahjakkuuksien kehittäminen jokaisen oppilaan oikeus

 

Kannanotto 24.2.2016

Itä-Turun Vasemmistoliitto (ITV) kritisoi vuosikokouksessaan 24.2. Turun kaupungin eriarvoistavaa koulupolitiikkaa ja vaatii kaupungilta konkreettisia toimenpiteitä koulujen ja oppilaiden välisen tasa-arvon vahvistamiseksi. ITV:n mukaan yksi merkittävä koulujen ja oppilaiden eriarvoisuutta kasvattava ongelma liittyy kaupunginvaltuuston sivistystoimialalle myöntämiin liian pieniin määrärahoihin ja toinen siihen, kuinka olemassa olevia niukkoja resursseja käytetään.

– Syksyllä 2015 kaupunginvaltuusto linjasi talousarviossa, ettei perusopetuksen ryhmäkokoja vuonna 2016 kasvateta. Kun tämä tärkeä linjaus yhdistyy tosiasiaan, että valtuuston kouluille myöntämä määräraha on liian pieni, johtaa se väistämättä tilanteeseen, jossa säästöjä etsitään kaikista mahdollista muista toiminnoista kuten erikoisluokista tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta, ITV:n puheenjohtaja Elina Sandelin toteaa.

Niukkoja resurssejaan jakaessa on pidettävä erityisen tarkasti huolta siitä, etteivät säästötoimenpiteet kohdistu oppilaisiin, jotka säästöista eniten kärsisivät, ja ettei päätöksenteon kautta vahvisteta mekanismeja, jotka voimistavat koulujen tai oppilaiden välistä eriarvoisuutta entuudestaan. Selvää on, että esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta leikkaamisen seuraukset olisivat inhimillisesti ja yhteiskuntapoliittisesti kestämättömiä.

ITV haluaa kiinnittää huomiota Suomen Akatemian Vanhemmat ja kouluvalinta -tutkimushankkeeseen, jossa koulujen eriarvoisuuden kasvun Turussa on osoitettu liittyvän oleellisesti erikoisluokkien ja painotetun opetuksen huomattavaan kasvattamiseen ja niin sanottujen koulumarkkinoiden muodostumiseen. 1990-luvulta hiljalleen alkanut erikoisluokkien voimakas lisääminen on lohkonut alunperin tasa-arvoiseksi luodun peruskoulun yhtenäisyyttä ja johtanut laajemmassa tarkastelussa tilanteisiin, joilla on kokonaisuuden kannalta epätoivottuja kouluja ja oppilaita eriarvoistavia vaikutuksia.

ITVn mukaan ongelma ei ole se, että oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia valita ja erikoistua asioihin, joihin heillä on lahjoja ja taipumuksia, vaan se, että Turun nykyisessä erikoisluokkia ja painotettua opetusta korostavassa mallissa mahdollisuudet kehittää lahjoja eivät ole oppilaiden kesken yhdenvertaiset. Tutkimusten mukaan koulumarkkinat ovat asettuneet palvelemaan erityisesti koulutetun keskiluokan etuja ja erikoisluokkien ja painotetun opetuksen laajuus on luonut eriarvoisuutta koulujen välille ja koulujen sisään.

– Turun poliitikkojen on uskallettava tarkastella kriittisesti olemassa olevaa painotetun opetuksen ja erikoisluokkatoiminnan laajuuden tarkoituksenmukaisuutta. Korkeatasoinen ja monipuolinen taideaineinen tai esimerkiksi kielten opetustarjonta ei voi olla vain tiettyjä kouluja ta erikoisluokkia käyvien oppilaiden etuoikeus, vaan lahjojen kehittäminen on saatava kaikkien oppilaiden ulottuville, puheenjohtaja Sandelin toteaa.

Turun on jatkossa panostettava alueellisesti tasa-arvoiseen ja monipuoliseen valinnaisaineiden tarjontaan. Syksyllä 2015 talousarviopäätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto teki kirjauksen, että kaupungissa tehdään suunnitelman alueellisen tasa-arvon tukemiseksi.

– Mikäli suunnitelman lisäksi kaupunki ei tee riittäviä konkreettisia poliittisia toimenpiteitä, jotka vahvistavat tasa-arvoa, kirjaus suunnitelmasta on tyhjänpäiväinen. Viime kädessä opetuksen tasa-arvo voidaan varmistaa vain takaamalla opetuksen riittävät resurssit ja huolehtimalla, että resurssit käytetään tasapuolisesti, Sandelin lopettaa.

Lisätiedot:
Elina Sandelin
Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
elina.sandelin(at)turku.fi
040 8331707itä

Sandelin ja Ahlgren jatkavat Itä-Turun Vasemmistoliiton johdossa

Tiedote 24.2.2016

Sandelin ja Ahlgren jatkavat Itä-Turun Vasemmistoliiton johdossa

Itä-Turun Vasemmistoliitto (ITV) piti vuosikokouksensa keskiviikkona 24.2. Varissuolla Majanummen toimitilassa. Yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2016 jatkaa kaupunginvaltuutettu Elina Sandelin ja varapuheenjohtajana Tero Ahlgren. Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Katja Keto, Alpo Lähteenmäki, Jonna Kuusisto, Pia Jalkanen, Ilkka Lindström, Emma Hotakainen ja varajäseniksi Mari Nieminen sekä Timo Laitinen.

ITV jatkaa tulevalla kaudella hyviksi todetuilla toimintatavoilla ja yhdistykselle ominaisilla poliittisilla painopisteillä. – Teemme työtä mm. lähipalveluiden ja ihmisten yhdenvertaisuuden puolesta, esitämme ratkaisuja eriarvoisuuskehityksen muuttamiseksi ja järjestämme tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia, joissa voi porukalla pureutua ajankohtaisiin poliittisiin aiheisiin, Sandelin selostaa.

– Valitettavasti Sipilän hallitus pitää valitettavasti huolen siitä, että ajankohtaisia poliittisia kiistakysymyksiä riittää. Huomiota on kiinnitettävä mm. sosiaali- ja terveyspalveluihin ja kasvatus- ja opetuspalveluihin, varapuheenjohtaja Ahlgren toteaa. Lähiaikoina Turun kaupunginhallituksen käsittelyyn on tulossa muun muassa eduskunnan hyväksymät varhaiskasvatusta koskevat heikennykset.

– Kaupunki, jonka yhdeksi ongelmaksi tiedetään alueellinen ja väestöryhmien välinen eriarvoisuus, ei ole mitään järkeä lähteä heikentämään päivähoitopalveluitaan, vaikka laki siihen mahdollisuuden antaisikin. Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta on pidettävä kiinni eikä ryhmäkokoja tule missään tapauksessa kasvattaa, kaupunginhallituksen varajäsenenä toimiva Sandelin jatkaa.

Lisätiedot:

Elina Sandelin
Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
elina.sandelin(at)turku.fi
040 8331707

itä