Itä-Turun Vasemmistoliitto: Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietoinen alibudjetointi lopetettava!

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan Turun kaupungin on panostettava selkeästi nykyistä enemmän kunnan omien sosiaali- ja terveyspalveluiden resursseihin. ”Jatkuva tietoinen alibudjetointi, joka johtaa huonoon henkilöstöpolitiikkaan, ongelmiin palveluiden tuotannossa ja vuodesta toiseen jatkuviin budjettiylityksiin, on lopetettava”, toteaa Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Elina Sandelin.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan on huolestuttavaa, että Turussa työikäisistä useampi kuin joka neljännes kokee työkykynsä heikentyneeksi ja suurimmista kaupungeista yleisimmin juuri Turussa ihmiset kokevat terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi (42%).

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa on hyvinvointitoimialan kohdalla hyviä strategisia tavoitteita esimerkiksi jonostusaikojen lyhentämisestä, mutta tavotteiden toteutumista estää toimialalle kohdennetut liian pienet resurssit.

Räikeästi alibudjetoitu, epärealistinen budjetti johtaa henkilökunnan uupumiseen, palvelutason laskuun ja tuottaa vuosi vuodelta täysin turhaa virkamiestyötä. ”Mikäli todella haluamme panostaa ennaltaehkäisyyn ja aidosti kehittää sosiaali- ja terveyspalveluitamme kestävään suuntaan, hyvinvointitoimialan budjetti on jatkossa rakennettava realistiselle pohjalle”, Sandelin toteaa.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan ei riitä, että ihmiset pääsevät lääkäriin nippa nappa hoitotakuun vaatiman ajan sisällä. ”Hoitotakuu määrittelee viimeisen perälaudan, jonka puitteissa lääkäriin on päästävä, mutta pelkän takuun toteutumisen tarkastelu ei vielä turvaa sitä, että ihminen saa tarvitsemansa hoidon silloin kuin se olisi ihmisen ja kaupungin kokonaisedun kannalta parasta”, toteaa itäturkulainen kaupunginvaltuutettu Alpo Lähteenmäki.

”Kiirettömien tapausten hoitojonojen kasvu johtaa helposti ns. akuuttiaikojen sekä raskaamman ja kalliimman erikoissairaanhoidon tarpeiden lisääntymiseen kun ihmisille ei voida tarjota heidän tarvitsemaansa hoitoa riittävän aikaisessa vaiheesssa”, sosiaali- ja terveyslautakunnan pitkäaikainen jäsen Alpo Lähteenmäki selostaa.

Lisätiedot:
Elina Sandelin: 040 8331707, Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu

Alpo Lähteenmäki: 040 5240554, Itä-Turun Vasemmistoliiton johtokunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu

cropped-itc3a4.png