Itä-Turun Vasemmistoliitto: Palkan vieminen sairailta ei lisää kilpailukykyä

Itä-Turun Vasemmistoliitto on pöyristynyt Sipilän hallituksen esityksistä, joissa kilpailukyvyn parantamisen nimissä yritetään sanella pakottavia lakeja, jotka vievät leivän erityisesti pienipalkkaisilta julkisilla ja yksityisillä palvelualoilla työskenteleviltä ihmisiltä.
Erityisen törkeänä Itä-Turun Vasemmistoliitto näkee esityksen sairauspäivien korvaustason alentamisesta, jonka mukaan ensimmäinen päivä on vastaisuudessa palkaton ja päiviltä 2–9 maksetaan 80 prosenttia palkasta.

”Esitys ensimmäisen sairaspäivän palkattomuudesta ja korvaustason alentamisesta vaarantaa erityisesti heikosta terveydentilasta kärsivien pienipalkkaisten ihmisten perustoimeentuloa ja antaa erittäin vahingollisen ja virheellisen viestin siitä, että sairastuminen olisi yksilön henkilökohtainen valinta”, toteaa Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Elina Sandelin.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan jo nyt moni epävarmassa työmarkkina-asemassa oleva ihminen pelkää sairastumisen vaikeuttavan tulevaisuuden työnsaantimahdollisuuksia, useat työntekijät potevat huonoa omaatuntoa joutuessaan olemaan pois työstä sairauden vuoksi ja saattavat kokea pakottavaksi töihin tulemisen sairaanakin.

”Osa ihmisistä tekee jo nyt toistuvasti töitä sairaana ja laiminlyö oman terveytensä varmistaakseen työnsä ja toimeentulonsa. Tätäkö porvarihallitus haluaa entisestään lisätä?”, Sandelin ihmettelee.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan hallituksen esitykset kuvastavat yhteiskunnallista tilannetta, jossa kuilu valtaapitävien päätöksentekijöiden ja heidän vaikutuspiiriensä sekä pienituloisten ihmisten välillä on kasvanut kestämättömän suureksi. Hallituksen paketti tarkoittaa käytännössä n. 3600 miljoonan tulonsiirtoa yrityksille.

”On hyvin vaikeaa nähdä mitä hyvää annettavaa tälläisella hallituksella voi olla muille kuin suuryrityksille ja hyvinvoivalle eliitille. Eihän tästä synny muuta kuin hankaluuksia”, Sandelin toteaa ja vaatii politiikkaa, jossa pienipalkkaisten ja sairastavien työntekijöiden kyykyttämisen sijaan kaikkein vaurastuneinta kansanosaa velvoitetaan nykyistä vahvemmin hyvinvointivaltion ylläpitämiseen.

Lisätiedot:
Elina Sandelin 040 8331707
Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja

itä