Loppu leikkauksille – arvokas vanhuus jokaiselle!

Kannanotto 23.2.2015

Itä-Turun Vasemmistoliitto: Loppu leikkauksille – arvokas vanhuus jokaiselle!

Itä-Turun Vasemmistoliitto haluaa vuosikokouksessaan kiinnittää huomiota ikäihmisten hoivaan ja hyvinvointiin. Yhdistyksen mukaan laadukkaan hoivan ja hoidon saaminen ei saa olla kiinni ihmisen maksukyvystä tai henkilön omaisten mahdollisuuksista antaa hoitoa tai järjestää tarvittavia palveluita. Inhimillinen ja arvokas vanhuus on taattava jokaiselle ihmiselle tuloihin ja varallisuuteen katsomatta.

Vuonna 2013 eduskunnan hyväksymän vanhuspalvelulain tavoitteena on turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy sekä määrältään ja laadultaan riittävät palvelut. Laki korostaa myös ihmisen itsemääräämisoikeutta suhteessa omaan hoitoonsa. Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan vanhustenhoidon todellinen tila kunnissa on saatava välittömästi vastaamaan vähintään vanhuspalvelulain kirjauksia. Käytännössä vaatimus tarkoittaa oikeistolaisen talouskuripolitiikan ja kuntatalouteen kohdistuvien leikkausten välitöntä lopettamista ja vanhuspalveluiden lisäresurssointia.

Lisäresursseja tarvitaan niin kotihoitoon, omaishoitajien tukemiseen kuin myös kunnallisiin palveluasuntoihin ja uusien asumismuotojen kehittämiseen. Kotihoitoon tarvitaan lisää hoitajia ja hoitajille on taattava kunnon työolosuhteet. Liian pitkälle tehostettu kotihoito ei palvele hoitoa tarvitsevaa ihmistä ja tämän lisäksi uuvuttaa myös hoitotyötä tekevät ammattilaiset. Tämä taasen johtaa sairauspoissaoloihin ja luo uupumuskierrettä koko työyhteisöön. Hyvinvoivat, työssään jaksavat ammattilaiset ovat laadukkaan kotihoidon toteutumisen välttämätön edellytys.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan kotihoidon ensisijaisuus on hyvä periaate, mutta vaihtoehtoisia hoito- ja asumismuotoja tarvitaan riittävästi niitä ihmisiä varten, jotka eivät enää pysty tai halua asua kotona terveydellisistä tai muista syistä. Kotihoito, jossa ihmisen perustarpeet juuri ja juuri täyttyvät, ei riitä hyvän elämän edellytyksiksi. Erityisesti muistisairaiden ihmisten hoidon ja asumisen tarpeet on huomioitava nykyistä paremmin. Ketään ihmistä ei tule jättää asumaan yksin kotiinsa, mikäli ihminen itse kokee sen ahdistavaksi ja turvattomaksi.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan tarvitaan monipuolisia ikäihmisten erilaisiin tarpeisiin vastaavia palveluita ja asumismuotoja; kunnallisia palvelutaloja, ryhmäkoteja ja muuta yhteisöllistä asumista, joka tukee fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös sosiaalista kanssakäymistä ja mielen hyvinvointia.

Kansainvälisen vertailun mukaan suomalaisten aktiivisuus omaistensa hoitoon on EU-maiden sisällä korkea. Tilannetta, jossa omaiset kantavat erittäin merkittävän osan hoivavastuusta, ei pidä pitää itsestään selvyytenä. Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan omaisten osallistuminen hoitoon on ensiarvoisen arvokasta, mutta samanaikaisesti yhteiskunnan velvollisuutena on pitää huolta siitä, ettei laitospaikkojen tai muun sopivan asumismuodon puutteen vuoksi omaishoitajiksi ajaudu pakon edessä ihmisiä, joiden oma terveys ja hyvinvointi ei tätä kestä.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan hoivavastuuta ei voi vierittää omaisille pakolla. Tämä on sekä hoitavan omaisen että hoidettavan ihmisen etu. Kaikille omaishoitajina toimiville ihmisille on taattava omaishoidon tuki riittävine tukipalveluineen.
Lisätiedot: Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Elina Sandelin 040 8331707

tulevaisuudenitc3a4turku2.jpg

Asianmukaista hoitoa, kiitos!

Talouden taantuma ja julkisen talouden leikkaukset ovat ajaneet sosiaali- ja terveyspalvelut ahtaalle niin Turussa kuin laajemmin ympäri Suomea.

Yhä useammin saamme arjessa todeta kuinka ihmiset jäävät ilman tarvitsemaansa hoitoa, tai kuinka palvelu on joko riittämätöntä tai saatu inhimillisestä näkökulmasta tarkastellen aivan liian myöhään.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa Itä-Turun Vasemmistoliitto haluaa kiinnittää erityistä huolta ihmisten mielenterveyden hoitoon.

Sekä Turun seudulla että muualla Suomessa yksi psykiatrisen hoidon ongelmista liittyy jatkuvaan lääkäripulaan. Entä mitkä muut asiat psykiatrisessa hoidossa mättää? Miten psykiatrista hoitoa ja mielenterveyspalveluita tulisi kehittää? Kuinka yhteiskunta voi tukea ihmisten mielenterveyttä?

Muun muassa näistä teemoista ovat keskustelemassa:

 LI ANDERSSON
kaupunginvaltuutettu, kansanedustajaehdokas

JOHANNES YRTTIAHO
kaupunginvaltuutettu, kansanedustajaehdokas

TIINA MANNINEN
lähihoitaja, vasemmistoaktiivi

ERIK LYDÉN
 ensihoitaja, Huoli2015-kampanja-aktiivi

ALPO LÄHTEENMÄKI
kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Keskustelua vetää Itä-Turun Vasemmistoliiton pj, kaupunginvaltuutettu ELINA SANDELIN.

Aika: Torstai 5.2.2015 klo 18.00-20.00

Paikka: Majanummen toimitila (Hintsankuja 4, 20610)

Kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa mukaan!vas-event-web