Vuonna 2014 itäisessä Turussa kamppailtiin kunnallisten päiväkotien puolesta

Yksi merkittävin kunnallispoliittisesta vuodesta 2014 mieleenjäävä teema koskettaa varhaiskasvatusta ja yritystä ajaa alas suuri määrä kunnallisia päivähoitoyksiköitä. Itäisen Turun kannalta sivistystoimialan paljon keskustelua herättänyt katastrofaalinen palveluverkkoesitys oli hyvin erikoinen ja käsittämätön. Alkuperäisessä esityksessä päiväkotien lakkautuksia oli kohdistettu erityisen voimakkaasti itäiseen Turkuun, alueelle, jossa on jo pitkään jatkunut päivähoitopaikkapula, joka on ollut jo pitkään myös kaupunginvaltuuston tiedossa.

Itä-Turun Vasemmistoliitto otti aktiivisesti osaa sivistystoimialan palveluverkkoa koskevaan yhteiskunnalliseen keskekusteluun osallistuen mm. mielenosoituksiin ja tehden aihetta koskevan julkilausuman. Surullisen prosessin lopputulos ei onneksi ollut aivan niin surkea mitä saattoi pelätä, mutta kunnallista palveluverkkoa verkkoratkaisu joka tapauksessa rapauttaa. Mm. Varissuolla sijaitseva Koukkarinkatu 6:n päiväkoti lakkautetaan kesän 2015 alkuun mennessä, mutta esimerkiksi Pääskyvuoren Kotkankadun päiväkoti säästyi lakkautukselta. Halisten Paavinkadulle lappu laitetaan luukulle vuonna 2017. Lakkautettavia kunnallisia hoitopaikkoja korvataan lisäämällä yksityistä päivähoitotuotantoa ja lisäksi lasten vanhemmille yritetään jatkossa tarjota entistä enemmän halvempia ja kevyempiä osapäiväisiä kerho- ym. ratkaisuja lastensa varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon. Kehitys ei ole milään tapaa ongelmaton.

Tilanne toki voisi olla vielä huonompikin. Ilman päiväkoteja puolustanutta kansalaisliikkeen syntyä, meillä olisi jatkossa entistä heikompi kunnallisten päiväkotien palveluverkko. Kiitos siis siitä, että osa päiväkodeista säästyi lakkauttamiselta kuuluu pitkälti aktiivisille vanhempainyhdistystoimijoille.

Alla vielä marraskuussa Itä-Turun Vasemmistoliiton aiheesta tekemä kannanotto.

……………………………………………………………………….
Itä-Turun Vasemmistoliitto: Kunnalliset päivähoitopaikat turvattava!

Itä-Turun Vasemmistoliitto ei hyväksy Turun kaupungin suunnitelmia lakkauttaa kunnallisia päivähoitoyksiköitä. Sivistystoimialan palveluverkkoesityksen suunnitelmat sopivat huonosti yhteen itäisen Turun jo pitkään jatkuneeseen päivähoitopaikkapulaan.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan kattava kunnallinen varhaiskasvatuksen palveluverkko yhdessä tasa-arvoisen koulujärjestelmän kanssa muodostaa on yhteiskuntamme kivijalan. ”Tätä kivijalkaa ei pidä lähteä murentamaan lyhytnäköisten säästöjen toivossa, vaan kehittää pitkäjänteisesti ja harkiten, lasten etu, oikeudet ja hyvinvointi edellä,” toteaa järjestön puheenjohtaja Elina Sandelin.

Kotia lähellä olevat päivähoitoyksiköt lyhentävät lapsen hoitopäivän pituutta ja mahdollistavat monelle perheelle arjen, jossa lasten vieminen hoitoon ei vie kohtuutonta aikaa vuorokaudesta, tai vaadi esimerkiksi oman auton hankkimista. Lähellä olevien päivähoitoyksiköiden säilyttäminen on perustavanlaatuinen tasa-arvokysymys.

”On perin kummallista, että samalle valtuustolle, jolle valtuustokauden alussa esitettiin tarkastuslautakunnan raportti, joka toi esille päivähoitopaikkojen riittämättömyyden ja päivähoitojonojen laittomuuden eritoten itäisessä Turussa, ollaan nyt tekemässä esitystä, jonka mukaan kunnallisia päivähoitopaikkoja vähennetään entisestään, erityisen paljon vieläpä juuri itäisestä Turusta”, ihmettelee kaupunginvaltuustossa vaikuttava Sandelin.

Itä-Turun Vasemmistoliitto muistuttaa, että yksityisten päivähoitopaikkojen lisääminen ei ratkaise kunnallisten päivähoitopaikkojen lakkauttamisesta tulevia ongelmia. Päiväkotien lakkauttamisessa on kyse myös lapsille tärkeiden hoitosuhteiden sekä ystävyysuhteiden katkaisemisesta. Kyse ei ole mistä tahansa palveluista, jonka tuottajia voidaan miten vain vaihtaa ilman, että sillä olisi vaikutusta lasten hyvinvointiin. Kaikilla perheillä ei myöskään ole varaa maksaa korkeampaa päivähoitomaksua yksityisestä päivähoidosta.

”Emme voi tehdä politiikkaa, jossa markkinoiden luominen yksityiselle päivähoidolle muodostuu kokonaisuudessa tärkeämmäksi tavoitteeksi kuin tasa-arvoisten varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen jokaiselle niitä tarvitsevalle lapselle”, Sandelin muistuttaa.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan esitys sivistystoimialan palveluverkosta tulee välittömästi palauttaa kasvatus- ja opetuslautakuntaan uudelleen valmisteluun.